Àrea sistèmica

0

La Mirada Sistèmica implica canvis profunds en la forma de pensar i en les actituds cap a tots aquells que intervenen en l’acte educatiu i en les relacions d’ajuda i acompanyament. La aplicació de les aportacions de Bert Hellinger obre la porta a un nou paradigma que possibilita als docents i ajudadors mirar la realitat com un tot, vinculat als sistemes familiars, socials, culturals i històrics i com això influeix, repercuteix i està a la base dels processos d’ensenyament, aprenentatge i acompanyament.

Modalitat:
GRUP DE SUPERVISIÓ PER A PROFESSIONALS.
SUPERVISIÓ DE GRUPS I PROJECTES.
SESSIONS INDIVIDUALS EN HORES CONVINGUDES.
TALLERS FORMATIUS I FORMACIÓ CONTINUADA.
Coordinen: Judith Roig i Rosa Fernàndez.

Share.

Comments are closed.