Espai de Grups

GESTALT GRUPAL

Aquestes trobades et possibiliten una relació més sincera en lo personal i lo relacional. el treball d’autoconeixement en grup, en un clima de confiança mútua, et facilita l’acceptació de tot el que forma part del teu ésser. posarem l’atenció a desenvolupar l’expressió creativa a través del cos, l’art, la paraula sentida i el silenci.

Modalitat: setmanal dilluns de 19 h a 21.15 h.
Coordinen: Enric Carol i Xènia Ros.
Preu: 70€

GESTALT JOVE

Espai de trobada per entrar en contacte amb l’altre i amb un mateix, valorant les potencialitats de cadascú i afrontant les dificultats que apareguin en un mateix i en el grup.

Modalitat: sessions quinzenals d’octubre a juny de 17 h a 19 h.
Coordina: Núria Ramos.
Preu: 70€

DANSART

Explorar-se a un/a mateix/a,a i descobrir a l’altr@, conèixer l’espai
i les possibilitats que ens ofereix. Des del lliure moviment i
l’espontaneïtat que neix a cada instant. En un espai de seguretat,
confiança, alegria i proximitat.

Modalitat: dimecres de 17.15 h a 18.30 h.
Cordina: Enric Carol i Sara Cufí.
Preu: 35€

COS I MOVIMENT

BIODANSA UNA ALTRA MIRADA
Treball grupal de moviment corporal.

Facilitar el recuperar el repertori de moviment/existència, tenint sempre
presents els eixos de la Gestalt: Presencia, consciencia i responsabilitat.

Modalitat: Dijous de 20.00 h a 21.30 h.
Cordina: Enric Carol.
Preu: 45€