Àrea Social


L’àrea social de l’espai obert empordà, neix i es desenvolupa amb  la voluntat d’acollir
en la nostramirada, des de la relació d’ajuda i acompanyament, les diverses realitats
que conviuen en l’organitzaciósocial del temps present.


 SERVEI A ENTITATS I PROJECTES

L’Espai social de l’EOE ofereix treball professional voluntàri a projectes i entitats, que per raons econòmiques,
culturals o socials no puguin accedir-hi.
Dirigeix: equip àrea social EOE.
Coordina: Enric Carol.
Modalitat: sol·licitar informació sobre les diferents modalitats


 

Projecte: MENTORAE. JUNY 2017
Dirigeix:
Núria Ramos i Natàlia Ravetllat
Coordina: Enric Carol.
Modalitat: sol·licitar informació

 

 

MENTORAe