Àrea Social


L’àrea social de l’espai obert empordà, neix i es desenvolupa amb  la voluntat d’acollir
en la nostra mirada, des de la relació d’ajuda i acompanyament, les diverses realitats
que conviuen en l’organitzaciósocial del temps present.


 SERVEI A ENTITATS I PROJECTES

L’Espai social de l’EOE ofereix treball professional voluntàri a projectes i entitats, que per raons econòmiques,
culturals o socials no puguin accedir-hi.
Dirigeix: equip àrea social EOE.
Coordina: Enric Carol.
Modalitat: sol·licitar informació sobre les diferents modalitats


Aquest any 2026-2017 hem col·laborat amb:

Centre Assistencial CANAAN.

PTT.  Ajuntament de Figueres.

JOVES PER LA OCUPACIÓ. Ajuntament de Figueres.

CÀRITES Girona i Figueres.

 

Projecte: MENTORAE. JULIOL 2017
Dirigeixen:
Núria Ramos i Natàlia Ravetllat
Modalitat: sol·licitar informació

 

 

MENTORAe