Àrea Transpersonal i Espiritual

Transpersonal, literalment, significa més enllà de la personal, més enllà del jo o ego, i fa per tant, a una dimensió que transcendeix els límits personals i ens acosta a una realitat espiritual. La Dimensió Transpersonal comença quan tractem de donar resposta a la primera pregunta, qui sóc jo? El camí espiritual acompanya, i és la suma del treball psicològic, d'auto-coneixement, auto-observació auto-exploració i auto-consciència en la trobada amb el propi Ésser i el Misteri de la vida.


"El terme transpersonal es refereix a les experiències, processos i esdeveniments
en els quals el sentit limitat de la nostra identitat és transcendit, i un sentiment de connexió amb una mica més gran, amb una realitat més significativa és experimentat".
Michael Daniels (2005).

ESPAI DE MEDITACIÓ

Un lloc de trobada per explorar el Ser a través de diferents tècniques i tocar el propi Cor

Modalitat: DILLUNS de 17'30h a 18'15h. De setembre a juny.  (assistència lliure i gratuïta). El primer dilluns del mes l'espai estarà dedicata a l'Energia de Sanació.
Coordina:  Judith Roig Gómez. De Setembre a Juny.