ENTRENAMENT SISTÈMIC

“¿Qué significa ayudar? La ayuda es un arte.
Como todo arte, requiere una destreza que se puede aprender y ejercitar.
También requiere empatía con la persona que viene en busca de ayuda.
Es decir, requiere comprender aquello que le corresponde y, al mismo tiempo, la trasciende y la orienta hacia un contexto más global.”
Bert Hellinger

 

 

QUE ÉS L'ENTRENAMENT SISTÈMIC?

Aquest Model Sistèmic pretén incloure i reprendre recursos i eines que han aportat diferents corrents en la història de la relació terapèutica i que han contribuït a enriquir-la.En aquest sentit no és un moviment de renovació terapèutica, sinó d'ordenació, ja que el que aporta com a nou és la incorporació d'una imatge d'ordre i estructura en la qual el procés terapèutic pot desenvolupar-se de una manera amorós, equilibrat, inclusiu i integrador. En un sentit ampli, la Mirada Sistèmica és la psicoeducació que ens ensenya a mirar, ubicar-nos i relacionar-nos adequadament amb els sistemes que ens envolten i als quals pertanyem.

COM TREBALLEM DES D'AQUEST MODEL SITÈMIC?

L'Entrenament Sistèmic a través de diferents tècniques, entre elles els Moviments Sistèmics, ens permet apreciar el funcionament dels sistemes, l'ordre existent, i si cadascú ocupa el lloc que li correspon dins d'ells, amb la finalitat de restablir l'equilibri dins dels mateixos.
La Mirada Sistèmica incorpora el paradigma quàntic segons el qual "L'observador modifica la realitat".  Partint d'aquí podem transformar el passat i el futur canviant la nostra mirada. Aquesta transformació profunda, succeeix canviant les nostres imatges internes i les nostres actituds davant el que va ser i el que serà i prenent força per reconèixer el que és.

Els Moviments Sistèmics ens permeten veure i experimentar espacialment, la imatge de cada esdeveniment que resideix en el fons de la nostra ànima com a individus i com a membres d'un sistema, a través de representants o d'objectes. També ens permeten descobrir si estem ordenats dins dels sistemes i com ubicar-nos correctament dins dels mateixos per ocupar el nostre lloc veritable.

Quan realitzem un Moviment sistèmic, partim de la premissa, de la inevitable i necessària interrelació entre les diferents individualitats (parts, ens ...) que configuren la vida en si mateixa i la seva agrupació en sistemes. Així, podem trobar sistemes i grups de sistemes que abasten des del micro: una partícula, fins el macro: l'univers. En els Moviments Sistèmics en l'àmbit terapèutic, treballem amb tot allò que incideix en la relació del "tot amb les seves parts", buscant la trobada amb les parts dolgudes, no mirades o excloses per incorporar-les a la totalitat. Cada part que amb la comprensió se suma a la totalitat, àmplia la nostra consciència.


INICI GENER 2021. OBERTA INSCRIPCIÓ
TRAINING SISTÈMIC EN LA RELACIÓ TERAPÈUTICA
TERAPEUTES, PSICÒLEGS, PSICOTERAPEUTES I PROFESSIONALS DE L' AJUDA

La Mirada Sistèmica és un abordatge terapèutic integrador, que permet identificar les dinàmiques profundes que generen malestar en els diferents sistemes als quals pertanyem al llarg de la nostra vida: família d'origen i família nuclear, social, laboral, etc .; i d'una manera respectuosa, generar canvis i orientar cap a solucions.
Aquest entrenament en Mirada sistèmica, està especialment dirigit a professionals de l'ajuda: psicòlegs, mestres, educadors, treballadors socials, metges, terapeutes, etc. i a persones que hagin finalitzat formacions en l'àmbit de les psicoteràpies.

Objectius de la formació:

- Conèixer i comprendre els orígens dels fonaments sistèmics a nivell teòric, conceptual i filosòfic.
- Familiaritzar-nos amb el treball sistèmic i l'aplicació pràctica en els diferents àmbits d'intervenció: psicoteràpia, salut,
educació, àmbit social, àmbit familiar, organitzacions.

- Incorporar a la comprensió i a la pràctica personal i professional, els Ordres de l'Amor i de l'Ajuda.
- Treballar i aprofundir en el procés personal.
- Revisió profunda i reordenació de la història de vida.
- Incorporar recursos i eines per a la intervenció terapèutica.
- Explorar el paper terapèutic respectant l'estil individual i descobrint els propis talents professionals.
- Aprofundir en la reflexió i revisió de la praxi.

Estructura de la formació:
- 2 cicles. 200 hores. (Un any de gener a desembre )

- 6 Mòduls, 4 monogràfics oberts, un taller residencial, 3 tallers de constel·lacions i espais de tutoria i reflexió.
- Un Residencial intensiu obert optatiu al Juliol.

Modalitat: mòduls: Divendres de 18 a 22h, dissabte de 10 h a 20 h i diumenge de 10h a 14h. Residencial: De dijous a diumenge.

Certificació: En acabar els dos cicles s’expedirà certificació de les activitats realitzades i diploma acreditatiu del Programa de Formació de l'EOE i de ECOS (Escuela de constelaciones sistémicas).

 

Equip Formació Sistèmica:

Directora: Judith Roig

Equip Docent
Tutora: Judith Roig
Quim Ribot
Lluís Camino
Jordi Amenós
ECOS: Peter Bourquin i Carmen Cortés

Entitats col·laboradores:

 

 

 

 

ENTRENAMENT SISTÈMIC NIVELL II DE GENER A DESEMBRE 2021
APROFUNDIMENT, PRÀCTIQUES I REVISIÓ DE LA PRÀCTICA

El contingut d'aquest segon nivell formatiu, està pensat per consolidar l'aprenentatge en l'entrenament sistèmic mitjançant pràctiques individuals en grup supervisades, aprofundiment en els coneixements i en la tècnica, i supervisió de casos. El format d'aquest any, proposa la combinació de treball en tallers tancats a el grup per realitzar pràctiques i supervisió, i tallers oberts a persones externes que treballaran assumptes personals on els alumnes podran realitzar la tasca d'observació de la tècnica i la pràctica de participació com representants. A l'acabar el curs, es recollirà l'aprenentatge en un taller residencial obert de caràcter opcional, en el qual es treballarà a nivell personal per aprofundir en el camí sistèmic de l'Amor.

El curs consta de deu trobades mensuals i un residencial obert opcional en un total de 100 hores d'aprenentatge:

- Deu trobades de 4h un dissabte a al mes de 10h a 14h. (40h).
- L'assistència a deu tallers oberts de constel·lacions i moviments sistèmics de 4h un dissabte a al mes de 16h a 20h. (40h). (Opcional).
- L'assistència a l'Taller Residencial a l'finalitzar l'any de divendres a diumenge 20h. (Opcional).

DATES TROBADES EN DISSABTES:
- 30 de gener dissabte de 10h a 14h trobada formativa / pràctic. De 16h a 20h Taller obert.
- 27 de febrer dissabte de 10h a 14h trobada formativa / pràctic. De 16h a 20h Taller obert.
- 20 de març dissabte de 10h a 14h trobada formativa / pràctic. De 16h a 20h Taller obert.
- 10 d'abril dissabte de 10h a 14h trobada formativa / pràctic. De 16h a 20h Taller obert.
- 22 de maig dissabte de 10h a 14h trobada formativa / pràctic. De 16h a 20h Taller obert.
- 26 de juny dissabte de 10h a 14h trobada formativa / pràctic. De 16h a 20h Taller obert.
- 31 de juliol dissabte de 10h a 14h trobada formativa / pràctic. De 16h a 20h Taller obert.
- 4 de setembre dissabte de 10h a 14h trobada formativa / pràctic. De 16h a 20h Taller obert.
- 23 d'octubre dissabte de 10h a 14h trobada formativa / pràctic. De 16h a 20h Taller obert.
- 20 de novembre dissabte de 10h a 14h trobada formativa / pràctic. De 16h a 20h Taller obert.
- 16-19 de desembre de divendres a les 10h a diumenge a les 14h Monogràfic Residencial.


A l'acabar el Nivell II s'expedirà un certificat de Pràctiques Sistèmiques.

Per informació detallada consultar en info@espaiobertemporda o trucar al 972 51 20 75